Orgone jako zbraň: hrozba vaší duši! Hlavní stránka

Odedávna jsme o Orgonu slyšeli jen to pozitivní. A skutečně, pokud si sestavíte orgonit podle běžně dostupných návodů, např. od Dona Crofta, získáte zpravidla zařízení vyzařující pozitivní energie a neutralizující negativní energie v relativně širokém spektru, čemuž říkáme Orgone - zjednodušeně pozitivní energie, neboli zkratkou POR. I já jsem se zaměřil na vlastní investigativní činnost a výrobu svých zařízení - s úžasnými výsledky na všech úrovních, potvrzujícími zkušenosti ostatních 'orgone-crafterů'. Ale přesto jsem si říkal, že není možné, aby tato technologie nebyla zneužitelná. Navíc přeci nejsou tak hloupí, aby všechny jejich plány zkolabovaly pod našimi orgonity. Oni musí přeci také na něčem pracovat, a... Odpověď na sebe nenechala dlouho čekat!


Tento tipický design orgonitu je naprosto bezpečný, jsou-li jeho složky bez korupce. Proud energií probíhá ve všech směrech, přednostně tak, jak je znázorněno na obrázku. Energetický tok lze ovlivnit nebo urychlit umístěním cívek.

Matrix nezůstal pozadu a po vytvoření naší orgonové ochrany před jeho PSI, astrálními a energetickými útoky vytáhl do boje s novými technologiemi a technikami. Jeho neomezený přístup k financím, zkušenému personálu a četným tajným informacím přinesly šokující výsledky. Je zde nová orgonová zbraň... a jak se její použití projeví? Zařízení, která vlastníte (sestavena podle Dona Crofta a jiných podobných protagonistů), dříve nebo později 'zhasnou' (t.j. omezí svoji činnost na jen několik %) a nová, která sestavíte budou již naprogramovaná tak, aby chránila méně i mimo vaší, jimi již kontrolovanou zónu. To vás opět otevře pro Matrix tak, aby jste se dostali pod jeho kontrolu a bylo na vás možno opět útočit pomocí PSI, energeticky i mentálně, dokonce i s pomocí vašeho vlastního orgonového zařízení, které máte poblíž (pokud bylo sestaveno již pod jejich kontrolou a vložen jejich program). Tuto technologii nyní masivně šíří ruská FSB (Euroasie) a americká NSA (obě Ameriky) a po mém odhalení tohoto zrůdného projektu (první byl ale Tim Rifat) s překvapením zjišťuji, že snad většina světové orgonové produkce se zdá být již pod jejich kontrolou (tedy energeticky limitována nebo kontaminována a programována jejich kódy) - a pokud si pořídíte zařízení od nějakého světoznámého výrobce, máte téměř 100% pravděpodobnost, že již nebude v pořádku. Ano, již jsem se dočetl na diskuzních fórech, že dokonce i samotný Don Croft prodává zařízení s tzv. 'korupcí' - to znamená, že zařízení je zbaveno části svých pozitivních funkcí a opatřeno novými - negativními. Zařízení si můžete zpravidla bezpečně doma postavit, ale pokud si jej zakoupíte od známého výrobce, tím již riskujete. I výroba vašich vlastních zařízení může být časem programově a energeticky infiltrována, jakmile vás tajné služby odhalí coby orgone-craftera. Infiltrovaná zařízení typicky vyzařují jakýsi mix pozitivní a negativní energie (v různých poměrech) - t.j. POR + DOR (+ také destruktivní PSI v mnohých případech). Dosahuje se toho pomocí technik 'programování hmoty', kterým v současnosti jako lidstvo nedominujeme, ale jmenované zpravodajské služby rozhodně ano. Mají k dispozici i různé verze programů pro rozdílná složení orgonitu nebo úrovně orgone-crafterů, přičemž jsou schopni na dálku zjistit, zda-li jste si korupce všimli, nebo ne! Je to zlé proroctví naplněné v praxi, kdy Nikolaj Levašov varuje: ,,Pokud lidstvo nezvládne evoluční přechod od stvoření ke trvořitelům, bude to mít tragické následky pro celou planetu'' - a programování hmoty je pouze prvním krokem na cestě této evoluce! Ale nepředbíhejme, dovolte mi seznámit vás s mým osobním příběhem a zároveň informovat vás, abyste se vyvarovali pádu do podobné pasti jako té, ve které jsem dodnes prakticky chycen já a odkud se snažím dostat již měsíce... zatím téměř bezvýsledně.


První cívka směřuje energie směrem k hledícímu, druhá cívka (tedy ta samá obrácená) směrem od hledícího. Energie je vcelku intenzívní a v případě použití mědi může být rychlá energetická saturace i zdraví nebezpečná.

 


Takto by měla cívka SBB fungovat, ale někteří lidé detekují i vedlejší úniky DOR. Aby se tomu zabránilo, je doporučeno použít 2 protilehlé cívky na každé straně orgonitu, navzájem otočené o 90 stupňů. Také může být problém nepoměrně malý orgonit k těmto cívkám, vzhledem k vyšší rychlosti proudění energií. Funkce cívky je nutné zrevidovat v souvislosti se změnami kolem r. 2012.

Jak jsem se již zmínil, sám se zabývám vývojem a výzkumem, a to nejen Orgonu. Pracuji na volných energiích a také vyrábím koloidní stříbro. Vše toto Matrixu silně vadí a bylo již o tom napsáno dost. Nejsem nijak pokročilý nebo společenský významný, ale Matrix ví, že pokud se mi pokročit podaří, budu pro něj ještě větším problémem, a co více... on postupně zkolabuje (nejsem totiž jediný, kdo takto pracuje). Neumíte si představit, jaké bouře jsem musel odrazit kvůli těmto orgonitovým zařízením a síly zla udělaly skutečně nemožné, aby mě zastavily. Také zjišťuji, že to není jen můj případ. Vražedné útoky jsem ale přestál a také jsem se naučil Orgone lépe používat. O mých zařízeních se již lidé dozvídali a když jsem například půjčil do ruky běžným lidem svůj silný 'double-decker', navržený proti silným útokům, byli ohromeni jeho účinky. Okamžitý úder pozitivní energií, tišení bolesti, celkové posílení mysli, ochrana před nemocemi, útoky černé magie a v důsledcích i částečně před fyzickými útoky - při trvalém použití, nemluvě o zlepšení obchodních aktivit. Dokonce se mi s jeho energetickou pomocí jednou podařilo odstranit energetické kanály z obchodu mé dobré známé, kdy jí nepřátelé s pomocí černé magie přesměrovali tok klientů tak, aby jí vyvolali ekonomické ztráty, a to i bez použití programovaného krystalu! (Tam ale byla rozhodující spíše síla myšlenky, s použitím technik Nikolaje Levashova.) Přestože některé symptomy černé magie ještě přetrvávají, je alespoň výrazně oslaben její negativní efekt.


Sestavíte-li cívku podle tohoto piktogramu, získáte jedinečný zdroj pozitivní energie do orgonitu - vyvážený a relativně bezpečný i v případě použití mědi. Kuličky můžete vyrobit že šroubků z kvalitního INOXU, mosazi, nebo chromované oceli. Ve spojích musí být fyzický kontakt, takže je nutné např. u měděných smaltovaných drátů odstranit izolaci.

Řešil jsem ještě nějaké otázky ohledně designu svých zařízení a v době, kdy jsem byl ještě poněkud necitlivější k energiím, jsem byl zmaten protikladnými informacemi například o směru otáčení spirálových cívek, apod. Našel jsem například evangelistku Sherry Shrinner, která je židovkou a - jak sebe nazývá - ,,hlásnou troubou Jehovy'', navíc také silně propaguje použití Orgonu se svým vlastním designem. Má na svých stránkách spousty zajímavých informací, např. o reptiliánském spiknutí proti lidstvu, apod. Přestože její náboženský fanatizmus nesdílím, doufal jsem, že alespoň přistupuje k víře upřípmně a skutečnou pravdu dříve či později sama najde. ,,Jak by mohl zlý člověk propagovat Orgone a mluvit o reptilianském spiknutí?'' Naivně jsem si pomyslel. Byl jsem ale zaražen jejím tvrzením, že nesprávná rotace cívky může změnit zařízení na negativní. Podezření jsem měl, jelikož jsem před časem i přes sestavení několika velkých orgonitů stále ještě dostával silné energetické útoky. To se změnilo až s použitím malých orgonových amuletů, teprve až ty pomohly vytvořit můj osobní ochranný štít, který jsem tak potřeboval... další překvapivé zjištění. Během hledání pravdy jsem dostal tip od orgonauta Alana Ottersona na Loohana, provozovatele serveru Loohan.com a údajně jednoho z nejlepších znalců Orgonu na světě. A skutečně, Loohan mi odpověděl, že Sherry Shrinner je falešnou kazatelkou, která je ve skutečnosti členkou satanské sekty a také agentkou NSA (americký úřad národní bezpečnosti, což je podobná vizitka, jako být agentem komunistické StB nebo KGB - i tyto byly experty v oblasti 'tetoristickych útoku pod cizí vlajkou', apod.). Směr cívek prý nezpůsobí emisi smrtící DOR, ale jen může limitovat výstup pozitivního Orgonu. NSA se prý pokusila podstrčit svůj design orgonitu tak, aby vyzařoval DOR tím, že nabádali k vložení tzv. ,,Penny'' (pre 1983), které prý obsahovalo logo od iluminátů, které bylo na DOR naprogramováno jako energetický kanál (tím se energetická stopa zapíše do orgonitu během vytvrzování pryskyřice a zkazí se tím jeho energie - čili přesný opak toho, co tvrdí Don Croft). Loohan řekl, že prý toto logo nedávno energeticky deaktivoval, takže bych prý získal normální zařízení i kdybych nyní použil jejich design. Neuvěřitelné, vedle Loohana se NSA zdáli být jako naprostí břídilové, kteří svoji válku proti Orgonu prakticky již prohráli. Dostal jsem od něj informace o cívkách, také jsem si ho pokusil vyzkoušet, jestli mi nechce podstrčit něco podobného jako Sherry a skutečně, vše bylo OK. Zkusil jsem cívky SBB a cívku z piktogramů (kterou nám nakreslili pozitivní mimozemští návštěvníci na žitná pole) a získal skutečně nádherný Orgone - to bylo pro mne úžasné probuzení, i po energetické stránce, kdy jsem díky tomuto začal být citlivější a tyto energie sám postupně více vnímat. On prý už ale cívky nepoužívá, jelikož má novou technologii, která funguje i bez nich. Poděkoval jsem Loohanovi s tím, že mi pomohl a tak by to mohlo šťastně skončit, ale...


Orgone od Sherry Schrinner - vyvaroval bych se použití jakýchkoli podezřelých artefaktů, ale doporučená levotočivost cívky je patrně na místě a je potvrzená zkušeností i dalších orgone-crafterů.

Loohan mi nabídl: ,,Pokud mi sdělíš tvoji pozici přes Google Maps, mohu zkontrolovat, zda-li v okolí nejsou nějací démoni''. Samozřejmě, i jemu jsem se zmínil o těchto problémech a pravděpodobných útocích černou magií proti mě. To je skutečně vážná věc a já jsem často tyto démonické entity rozpoznal, i jejich neustálé útoky proti mé osobě i mým zvířatům. ,,Zde prakticky nebylo co ztratit'' - pomyslel jsem si. (Poznámka: mnoho lidí, kteří o Orgonu dokonce nikdy neslyšeli, ani se o něj nezajímali a navíc žijí v 'souladu' s tímto systémem - čili prakticky po všech stránkách 'intoxikovaní', kdy ten samý systém předpokládá, že jejich duše nakonec skončí v jeho moci, se zpravidla terčem útoků tolik nestávají a spíše se těmto našim zkušenostem naopak vysmívají. Ale téměř každá bolest, nemoc či negativní událost je následek právě takovýchto útoků z jiných dimenzí. U mě útoky sílily především v době a těsně před tím, než jsem odhalil, že Orgone je také klíčem prakticky ke všem našim problémům, jelikož si takto budeme moci vyřešit úplně vše a bez cizí pomoci - od životního prostředí, přes energie až po společenské uspořádání... jak jsem později zjistil, cílem těchto mnohdy i sofistikovaných útoků bylo, abych ustoupil od svých aktivit a nepřikládal jim a Orgonu takový význam.) S pomocí Orgonu jsem sice tyto síly z větší části vypudil ze své bezprostřední blízkosti, ale přesto jsem se cítil fyzicky ohrožen, jelikož například občas útočí skrze jiné osoby i fyzicky, především jsou-li pod vlivem alkoholu a drog. A těchto problémů v místě, kde žiji, jsem měl přespříliš - je to problematické, nebezpečné místo a spousty zlých a nebezpečných jedinců kolem - skutečně, pro ty démony s Orgonem záříte jako živý terč, takže to také není o tom očekávat ochranu úplně kdekoli a kdykoli - je stále důležité brát v úvahu řadu dalších faktorů. (Také je nutno zdůraznit, že sofistikovanější bytosti nejsou běžným Orgonem zasaženy tak, jako např. primitivnější démonické entity. Ve fyzickém světě můžeme použít za příklad mimozemské šediváky, které Orgone doslova pálí, dusí a jehož blízkost nesnesou - to je vyzkoušeno v praxi, a reptiliány - infiltrované do lidské podoby, kteří stále mohou existovat poblíž orgonitu.) Loohan po sdělení mé pozice sice na mě zapoměl, ale za řadu dní jsem se jej zeptal a on ještě tu noc zasáhl. (Viz. link: http://www.loohan.com/blog10-10.htm, hledejte slovo 'Bolivia' - to je údaj z jeho blogu o jeho intervenci).

Sdělil mi, že kousek ode mě našel jednoho černého mága neboli okultistu (sorceror, čili španělsky brujo) a mé místo bylo plné démonických entit (což jsem i bez něj dávno rozpoznal), které jej patrně doprovázely, když čekaly na další obětní rituál a mezitím vytvářely problémy v okolí - to je jejich tipický modus operandi. Loohan prý mé místo 'odpálil', i s černým mágem blízko mě a jeho dalších několik přátel kilometry od něho. Nevěděl jsem, co to znamená, ale každopádně jsem cítil, že se něco stalo. Na Loohana prý začali poměrně rychle (atrálně) útočit, což je pro mě překvapující s ohledem na pomalejší povahy místních lidí, ale patrně to tak bylo (viz. jeho blog). Příští dny jsem si začal všímat onoho muže - označeného jako černého mága. Ano, vzpomínám si na něj - vídal jsem jej a všímal si, že byl vždy velmi zaneprázdněn, ostře hledící a jakoby osoba VIP. Následující dny jsem patrně jej a ještě dalšího muže viděl opakovaně před domem nehnutě sedět a zírat snad hodiny na jedno místo. ,,A jejda - něco vážného se stalo, oni mě vystopují a budou se mi mstít,'' pomyslel jsem si. Takové možnosti okultisté mají. Ptal jsem se Loohana, jestli někoho z nich nezabil, ale prý ne, jen jej zbavil jeho démonických spojenců a možnosti efektivně provozovat černou magii. Prý patrně na vždy nebo na dlouho, záležíce na tom, jak 'tuhý' neboli odhodlaný a silný je. Tento patrně nebyl. Musím ale férově zdůraznit, že právě po Loohanově intervencích jsem zaregistroval výrazně oslabení efektu černé magie zde obecně a je to možná další důvod, proč mě dodnes amulety proti ní chrání s takovou účinností. Přesto ale možná minul skupiny pokročilejších satanistů, jimž nedávno padla do pasti jedna z mých známých, skrze jistou terapii u jejich dalšího esoterika.

Doplnění: Lidé provozující satanizmus nebo černou magii se nejen díky posunu přes rok 2012, ale i pokroku těchto PSI technologií, dostávají energeticky na dostřel tzv. 'orgonových bojovníků', což z nich činí tyto, doslova provokující cíle, kdy stačí, aby jen svojí přítomností způsobili někomu problémy a může to mít pro ně fatální následky, a to i na úrovni duše. Vzhledem k tomu, že jsou to lidé provádějící krvavé rituály a mučení na zvířatech a lidech - mnohdy navíc za účelem způsobení dalších škod, není důvod jich litovat. Ovšem někteří se provinili 'jen' tím, že prodali svoji duši démonickým entitám výměnou za získání výjimečných schopností, slávy, ekonomických výhod, apod. A po roce sledování toho muže...? Neuvěřitelné! Je i nadále 'pod kontrolou', je z něho již jen takový připitomělý opilec s tupým výrazem, jak jej často vídám a pokud se pokouší o návrat k okultizmu, nemá patrně významný úspěch, alespoň prozatím. Loohan to vysvětluje zhroucením jejich ega, kdy jsou na tyto své pakty s démony velice pyšní. Tohoto zdrcujícího efektu bylo dosaženo s použitím speciálních a velice drahých programovaných krystalů, kterými je možné démonické entity zabíjet, vyextrahovat, nebo přesunout z lidí, předmětů nebo míst do speciálních orgonitových zařízení nebo krystalů naprogramovaných jako mentální vězení pro tyto entity, nebo namířit je na satanistu a odstavit jej - úspěch ale záleží i na dalších faktorech. Diametralní rozdíl je mezi 'nezávislým' černým mágem a satanistou vysokého stupně s jistým stupněm ochrany. Programované krystaly zakoupil Loohan od Tima Rifata v roce 2005-6, má ale i vlastní nástoje, orgonity a např. svůj kámen Oborijo - a jimi byl také zasažen tento černý mág, který díky své, černou magií zničené duši, zkolaboval. Krystaly jsou vyrobeny z té samé technologie PSI, kterou MI6 a spol. použila na rozklad SSSR - s velkým úspěchem, samozřejmě. Tim Rifat měl to štěstí se k této technologií dostat, patrně skrze své kontakty v MI6 a vyvinout tyto nové zbraně proti démonickým entitám, satanistům a dalším sofistikovanějším spikleneckým skupinám, viz. jeho stránky - je to funkční a velice účinná technologie, ale jsou tam i nějaké pochybnosti. Vlády jsou tím samozřejmě zděšeny, jelikož jsou také závislé na velice zlých entitách, jak mimozemských tak démonických - to je známý fakt! Téměř veškeré vojensko-politické a ekonomické struktury planety, a především korporace, ZÁVISÍ NA ČERNÉ MAGII - TEDY PAKTU S DÉMONICKÝMI ENTITAMI A KRVAVÝCH RITUÁLECH. Tyto informace shrnuji ještě podrobněji v dokumentu černá magie a satanizmus.

Byl jsem v šoku! Jeho rada spojenců - The Committee, jež se zabývá programováním hmoty, prý navíc vložila hazmonizační programy do kovů a kamenů v prostředí kolem mě. A skutečně, po jejich zásahu se i konflikty, které jsem měl kolem jakoby mávnutím kouzelného proutku vytratily a vše zde spělo k harmonii a míru a to dokonce i s agresivními jedinci, od kterých bych to ani nečekal. (Poznámka: až do mého finálního sporu s Loohanem, kdy se situace zde opět malinko zhoršuje, ale nevím přesně proč). Konečně! Našel jsem toho pravého životního spojence, se kterým dáme síly dohromady v boji proti zlu, není možné nezvítězit v boji o záchranu této planety a konečně bude možný nezávislý a zdravý vývoj nového lidstva, který tak nesmírně tato planeta potřebuje. Navíc po mých testech a v souvislosti s dalšími připravovanými experimenty s novou technologií jsem plánoval podobné útoky na jisté nejmenované mocenské struktury s naivním přesvědčením, že se mi podaří odvrátit 3. světovou válku a následný nástup 'antikrista'. Loohanova technologie pro mě byla doslova neodolatelná - nemohl jsem vynechat její otestování. Našel jsem jeho údajně 'mimořádně účinné orgonové zařízení', jež se jmenuje podle svého složení: "Strontium-Barium/Violet Flame" (dále jen SBVF - SB část prý již umí také pouze s kakaovým práškem a pro kombinaci s ocelovými šponami je k dispozici jeho modifikovaná verze Vicarah, ty jsem ale netestoval a ani nevěřím, že by stejné byly - také stojí za zmínku že se SBVF objevila krátce poté, co Loohan získal ony zbraně od Tima Rifata) a nese speciální program zaručující exterminaci démonických entit z okolí prý mnohem účiněji, než 'stará' orgonitová zařízení Dona Crofta. Po mých posledních testech cívek z inoxu jsem byl doslova v euforii a nedokázal jsem si představit, že by něco mohlo být lepší, než tento 'běžný' orgonit. Ještě před otestováním dalších drahých materiálů jsem se tedy rozhodl pro jeho technologii SBVF, také mě k tomu i on sám vyzval.

A ejhle, stroncium ani barium, dokonce ani bylinky Tulsi a Turmerick (Kurkuma dlouhá) - což jsou složky tohoto orgonitu, jsem zde tehdy nesehnal, přes vcelku širokou nabídku nejen brazilských bylinek. Loohan tedy souhlasil, že mi prášky pošle. (Popravdě, dodnes jsem mu neodeslal slíbené místní léčivé bylinky na oplátku, jelikož jsem později zkolaboval a po naší následné slovní přestřelce již neměl zájem. Možná si myslel, že se jej pokusím otrávit. Ale nepředbíhejme.) Po dlouhé době jsem přeci jen prášky obdržel a zdržení bylo na místě, protože jsem se na testy lépe energeticky připravil a také zmapoval další skutečný vlastnosti mého nového čistého Orgonu.

Jeho rada - The Committee již prý s nadšením týdny očekávala nového orgone-craftera (čili mě), který začne s výrobou SBVF a prý již další programy vkládá i do mých současných konstruovaných zařízení. Trochu mě to zarazilo, ...ale budiž. Programování hmoty jsem zatím nedominoval a pokud jej tedy převezmou ti, jejichž činnost se zdála být více než pozitivní, proč ne...? Žádné změny ve svých orgonitech jsem ani nezaznamenal. Prý mi časem pomohou sestavovat sofistikovanější zařízení (např. vězení pro démony nebo útočné systémy), k tomu už jsme ale nedošli. Prášky po dlouhé době dorazily a co více, Loohan by je prý odeslal znovu, kdyby se zásilka 'ztratila' - je to velice odhodlaný člověk. Do kanceláře dokonce přišla osoba odeslána místní tajnou službou, aby zkontrolovala, co to je. Evidentně nechápali, o co tu jde (alespoň doufám) - bylo jim řečeno, že prášky se používají na reflexi paprsků X, což sice nebyl náš případ, ale byla to pravda. To už se ale ke mě dostaly zvěsti o Loohanově spolupráci s americkou NSA. Měl jsem strach. Dobře, obvinění Tima Rifata se mi zdálo méně konzistentní, než Loohanova obrana proti němu, navíc Loohan projevil velice dobrou vůli a silné odhodlání mi pomoci. Kdybych přijal pomoc Tima Rifata, bylo by to pro mě navíc dost drahé a asi taky nedostupné. ,,Risknu to,'' řekl jsem si, ,,už jsem prakticky v tom a utíkat z boje nyní nebudu... asi bych si tím ani moc nepomohl, s ohledem na jejich možnosti. Už jsem si také již dost energetický jistý, takže pokud by mě podrazil, zjistím to a rychle se z toho dostanu - s DOR mám již určité zkušenosti,'' pomyslel jsem si.

Sestavení prvního orgonitu SBVF v lednu 2011 dohlížela rada a jeho vyšší já (přes 23. dimenzi, jak uvádí sám Loohan), která zajistila vložení správného programu (jak jsem později zjistil, ten se může nahrávat od chvíle kdy pryskyřice začíná vytvrzovat až téměř po úplné vytvrzení, od té doby zůstane nahrán a téměř již nezměnitelný, vyjma případného krystalu nebo větších součástí uvnitř) do SB části (stroncium + barium) a pak VF části (bylinky Tulsi + Kurkuma dlouhá - violet flame), kdy bylo zapotřebí jen velmi malé množství prášků - prakticky jen na špičku nože - pro malý 100g orgonit. Water program byl tvořen trochou jemného krystalového prášku. To mi přišlo divné, když jsme si mysleli, že důležitý je kontakt mezi organickou a anorganickou hmotou, proto používáme mix zhruba 50% + 50%, aby byla tvorba Orgonu co největší. Ale budiž, snad ví, co dělá. Výsledná 4 zařízení o cca. 100g (1x SBVF, 1x W a 2x SBVF-W) jsem měl několik dní na stole a byl jsem poněkud nervózní z toho, jak to dopadne. (W je 'water charging program', čili zařízení na úpravu vody, které je možné zkombinovat s SBVF - logické pokud je naše tělo složeno z velkého množtví vody.)

A skutečně, cítil jsem jakousi energii snad na 10 mil daleko. Byla ta taková zvláštní energie a bylo jasné, že je to něco dosud nepoznaného. Amulet sice vypadal doslova satansky, takový černo-červený, ale na tom mi tak moc nezáleželo - to se dá časem upravit. Také Loohan již nepotřeboval fotografie mých SBVF, jelikož prý poznal na dálku, že je vše v pořádku. Měl jsem v plánu tvořit jedno zařízení za druhým a po mých zkušenostech jsem plánoval širokou kampaň v místním rádiu a TV, takovou důvěru jsem měl ve svůj čistý Orgone.

Po dnech jsem zahájil testy této nové 'strategické zbraně' - ne, žádné kyvadélko nebo virgule. (Před 20 lety jsem sice dosáhl dobrých výsledků, ale rozhodl jsem se toto nerozvíjet, protože má otázka vždy byla, zda-li nemůže měření ovlivnit cizí skrytá síla a chci vnímat výsledky přímo. Tyto mé obavy z cizího vlivu na virgule a kyvadélka se později potvrdily.) Měl jsem zařízení nepřetržitě v kapse a vedle hlavy přes noc, 24h denně a vnímal jeho energie a programy přímo - to je jediná spolehlivá metoda - ať vidíte nebo nevidíte barvy Orgonového spektra. První, co jsem zaznamenal, byl můj začínající energetický kolaps... a Loohan také uvádí, že démonické entity, které jsou nuceny pod energetickou tíhou a PSI z SBVF opustit dané teritorium, se pokoušejí udeřit proti majiteli takového zařízení, ale prý je nutno do toho jít tak jako tak. To bylo pro mě logické, i když jsem očekával spíše fyzické útoky posedlých jedinců tak, jako dříve. Byl jsem téměř v klidu, jelikož některé energetické šoky, které jsem dříve zaznamenal byly až 40 hodin dlouhé. Někdy mi nahnaly strach, ale pak se vše s pomocí (i bez) silného běžného Orgonu normalizovalo. Jen mi bylo divné, že necítím útoky 'zvenku', jako doposud, ale jakoby od samotného SBVF. Jakoby mě samo zařízení zbavovalo energie a mé vlastní ochrany. Pokud to ale řeknu Loohanovi, řekne mi to samé - ,,je to úder od rozzlobených démonů.'' Takže pokud je to pravda, samo to odezní, protože na mě už skutečně nemohli, měl-li jsem 'jen' obyčejný Orgone.... A pokud je to opravdu past, dalším kontaktováním Loohana si jistě nepomohu.

O amuletu jsem se zmínil také své dobré známé, která již měla mé dřívější orgonity a poznala to na jak na svém zdraví, tak na obchodech, či ochraně před černou magií, kterou používají její nepřátele proti ní. Okamžitě jej chtěla na vyzkoušení, ale odmítl jsem. Už bylo jasné, že je něco v nepořádku. Držela jej v ruce asi 30 sekund a druhý den jsem si všiml, že je prakticky nemocná a další den to bylo ještě horší. Byl to energetický šok, který způsobil její celkovou slabost. Následující den jsem byl opravdu nervózní, protože její zdraví není až tak stabilní a vypadalo to hodně zle. Od 3. dne se však její situace začala normalizovat, narozdíl od té mojí...

Den za dnem se situace horší a dostal jsem se prakticky na nulu - takovou (prakticky žádnou) auru jsem neměl ani v době těžkých onemocnění, o co tady jde!? Samozřejmě, každý zdravě smýšlející člověk musí takovou věc okamžitě odložit, protože tyto energetické podmínky jsou samy o sobě velice nebezpečné. To ale nebyl můj případ - nechtěl jsem být zbabělec a navíc jsem chtěl vědět, 'co ta věc ode mě ksakru chce'?... Popravdě, věděl-li bych to předem, nešel bych do toho a zbabělec bych byl raději hned na začátku... Během dní bylo mé tělo těžké, jako olovo, nemohl jsem spát přes noc a ráno se včas probudit, vstát a pracovat. Úplně bez energie a na nic, za katastrofální a velice rychlé a nebezpečné ztráty hmotnosti, která ani předtím nebyla příliš vysoká. Za dalších pár dní se mi vracela nebezpečná metabolická porucha, která byla moji noční můrou z minulých let a vzhledem k tomuto vážnému zdravotnímu nebezpečí jsem byl k odložení amuletu již fyzicky donucen. ,,Načerpám zpět své energie a uvidí se, co dál.'' Byl jsem ale opět prakvapen....astrální návštěva!

Trvalo to několik dní a přišli si pro něco, o čem si patrně namlouvali, že jim patří. Řadu dní proti mě používali jakési jejich technologie a techniky a já věděl, že to je vcelku vážné a tam jsem se dostat neměl. V tu chvíli jsem byl patrně implantován a cítil jsem, že pomocí rozložení konzistence mých nefyzických těl (k čemuž pomohl amulet SBVF) se pokusili oddělit moji duši od těla a unést ji. Ano, později jsem se dozvěděl, že tyto možnosti existují a mají určité procento úspěšnosti, i když jen za jistých podmínek. Popravdě, cítil jsem zároveň jakousi ochrannou ruku nade mnou, která se čas od času objevila, když bylo hodně hodně zle... a nyní opravdu bylo zle, protože tyto vyspělé bytosti se neobjevují jen tak, pro nic za nic. Útočníky jsem identifikoval coby Loohanovy spojence - pravděpodobně kategorie tzv. 'draci' čili 'dragon allies', viz Loohanovo stránky.

Také stojí za zmínku jeho další spojenci, na které se Loohan odkazuje coby 'God's Recyclers', jejichž cílem zde je právě lov duší. Nemohou ale unést jakoukoli duši, to záleží na řadě dalších faktorů, přičemž síla SBVF + další technologie mají k takovému únosu dopomoci.

Samotnou metabolickou poruchu se se mi podařilo udržet pod kontrolou vysokými dávkami koloidního stříbra, které také mělo nějak podezřele mizivý účinek a podezíral jsem již toho času zařízení SBVF, že je schopno i účinky koloidního stříbra zredukovat na několik %, tento fenomén jsem ale dále nezkoumal. Porucha se ztratila až za několik měsíců, ale měl jsem mezitím i jiné, mnohem vážnější zdravotní problémy.

(Tímto potvrzuji slova Tima Rifata a zároveň to, co je zde skutečná mise Loohana, vedle jeho spolupráce s NSA a likvidace Orgonu - je to lov duší za zneužití energetického posunu přes rok 2012, kdy mnohé z nich se stanou takto oddělitelné od těla, díky energetické nekompatibilitě a neschopnosti snést tyto vyšší vibrace Země + za útoku těchto programovaných zařízení, které jsou schopny rozložit vaší energetickou podstatu a ochranná světelná těla, které právě duši a astrální tělo chrání. Někteří mimozemští bratři se zmiňují o tom, že v tomto ohledu kompatibility duší budeme potřebovat pomoc - to je další indicie o existenci tohoto problému. Zde je vidět, že jsou tu i tací, kteří se tento problém pokoušejí zneužít. Loohan sám na konci roku 2010 tvrdil, že 87% světové populace již nemá duši - to číslo se mi ale zdálo přehnané. Každopádně je ale fakt - a potvrzují to další lidé, včetně Tima Rifata, že tento problém skutečně existuje. Já jsem toto začal brát velmi vážně - po této mé zkušenosti. Je totiž omyl, že člověk musí nutně zemřít, aby jeho duše mohla odejít a naopak - že oddělení duše od těla znamená nutně fyzickou smrt, je to i dávno známý fakt mezi okultisty. Toto pravidlo vazby mezi smrtí a odchodem duše z těla platí jen za vymezených podmínek! Navíc zde máme již známý případ 'Sirhan' - údajný vrah Roberta Kennedyho, ve většině případech se ale astrální cestování stává nebezpečné pro onu astrální část lidské existence + duši, nikoliv pro jeho fyzické tělo nebo dokonce samotnou okolní společnost. Přesto jsem zaznamenal svědectví např. o mentálních dysfunkcích a poruchách artikulace po astrálních cestách u nepřipravených jedinců. Loohan sám tvrdí, že již zajal řadu astrálních útočníků během svých výprav. Dalším extrémem jsou mumie - technologie věznění duší pro znemožnění reinkarnace pokročilých jedinců za účelem poškození vývoje planety a je to stejný důvod, proč mumie vyzařují negativní energie - jsou to energie z trpící vězněné duše, obklopené démonickými entitami. Pro více informací jsem připravil zvláštní dokument lidé bez duše.)

Neměl jsem tu bytost, která mě chránila, příliš v lásce, protože se zajímala patrně jen o to, abych mohl splnit jakousi misi (snad nějaký jejich zájem), o které dodnes příliš mnoho nevím - ani s jistotou to, zda-li existuje. Někdy mám myšlenky zjistit o ní více jen proto, abych se ji obloukem vyhnul. Nikdy se mě neptala 'Jsi v pohodě? Nepotřebuješ něco?', 'Máš co jíst a kde bydlet?'... Objevila se nejdříve až v poslední chvíli a odešla vždy ještě dříve, než jsem to považoval za vhodné či bezpečné. V této situaci ale byla hodně daleko a intervence podle mě minimální - pokud nějaká, jelikož jsem měl pravděpodobně i něco vlastního, co znemožnilo těm drakům jejich pokus o můj únos. Pochopili, že nemohou více a před svým odchodem mě tedy ještě velice silně obtěžovali pomocí PSI, včetně např. programování mých snů a mysli. Bylo to velice nepříjemné vzhledem k depresím a mým energetickým podmínkám, za normálních okolností by se mnou totiž nic nezmohli.

Nechal jsem již amulet jen pár metrů od míst, kde spím (zabalený do orgone-akumulátorů, abych zablokoval jeho energie - to byl ale můj omyl, to již v tomto případě nefungovalo, narozdíl třeba od jiných zařízení s kontaminací DOR) a vzal zpět své čisté orgonity. A co se stalo? Nic! Nefungovalo to. Dobře, vzal jsem tedy nejsilnější, co mám, které mě vždy energeticky nakoply tak, že jsem po několika hodinách nemohl snést jejich blízkost. A opět nic. Byly prakticky mrtvé. Ano, ty nejsilnější trochu pracovaly, ale pouze asi na několik %. Řekl jsem si, že to není možné. Problém je asi uvnitř mě - něčím mě osadili, nebo jsem se asi zbláznil. Shodou okolností jedna z mých slepic se pokusila vysedět kuřata poblíž odložených amuletů SBVF. Katastrofa, ze 4 vajec 3 zkažená (což se mi předtím nestalo) a jediné 4. zemřelo během líhnutí. Měl jsem podezření na genetickou deformaci - přestože mnoho těchto problémů se opraví během růstu. I má slepice z toho byla v depresi. Řekl jsem si, že amulety zakopu do země tak 25 metrů od místa, kde spím, protože tohle už bylo moc - pokud tam tedy byla souvislost. Zajímavostí je, že po té manipulaci s nimi jsem dostal takovou divnou, ale silnou energetickou šlehu, kombinovanou s dalšími astrálními útoky, už však od jiných entit. Nemoci byly 2 v tom měsíci (Březen 2011) a bylo to skutečně vážné. Z bezpečnostních důvodů nechci uvádět detaily, ale jednalo se o smrtelné nebezpečí, jelikož jsem byl energeticky vyčerpán a moje obranyschopnost byla již týdny snad nulová. Je známo, že v takových situacích může ohrozit život i obyčejná chřipka, a toto nebyla 'jen' chřipka.

Na konci měsíce mi bylo lépe a už bylo jasné, že nenajdu nikoho, kdo by mi objasnil, co se stalo. Také jsem nevěděl, proč mé staré amulety již nefungují - snad havárie ve Fukushimě? Jejich aktivita byla sotva tak 5-15%, ale toto číslo navíc ovlivňovaly další faktory. Pokusil jsem se o kontakt na Nikolaje Levašova a další pokročilé jedince - bezvýsledně. Zde není téměř nikdo, kdo by byl schopen objasnit, co se v tomto ohledu děje. Jakmile jsem se trochu zotavil, rozhodl se amulety 'deaktivovat' navždy dříve, než další manipulace s nimi bude opět nebezpečná (pokud se můj stav znovu zhorší). Očekával jsem další energetický úder, ale kupodivu se nic takového se nestalo...

Vracel jsem se v noci z města a... Konečně!!! Cítil jsem opět energii ze svých velkých orgonitů a věděl, že se situace začíná normalizovat! Úplně, jako dříve. Byl jsem skutečně potěšen. Stejný jev, jako když někam nainstalujete nový orgonit a příroda kolem se dokonce i více rozvoní. Je to její signál - ona vám tímto děkuje a sděluje, že to bylo dobře! Sice příští dny se situace téměř normalizuje, ale orgonit i nadále pracuje a zpravidla je to i znát. V mém případě byly orgonity na svém místě více než rok a bylo to jen díky odstranění SBVF, o kterých mi tímto způsobem i příroda potvrdila, že jsou závadná a škodlivá i pro ní! Nebýt i těchto signálů, musel bych si myslet, že jsem se zbláznil...

Jak může 100-300 gramové zařízení odstavit na dálku řadu velkých, i několika kilových orgonitů? Během hledání pravdy jsem narazil na Tima Rifata, který celou řadu těchto faktů odhaluje a tím se stává dalším trnem v oku tohoto Matrixu. To on jako první odhalil tento velmi zákeřný a účinný projekt, který provozuje jako první ruská FSB - já jsem padl do léčky NSA, která jej patrně od rusů převzala, ti se zdají být v mnohém pokročilejší, ale je možné, že se jedná o ukradený a zneužitý program od samotného Tima Rifata. A co více? Možná si někdo myslí že stačí, když si od Loohana nepořídí SBVF a bude mít klid strčením hlavy do písku, ale není tomu tak! Kromě snahy o zmapování pozic a infiltraci orgone-crafterů sami instalují obrovská negativní orgonitová zařízení (o objemu mnoho metrů krychlových) a v mnohých oblastech - jediné takové zařízení odstaví město až o desítkách tisíc obyvatel! Zařízení jsou schopna svojí přítomností jednak deaktivovat běžné orgonity téměř na nulu, dále zničit jejich následnou produkci (vložením programu do hmoty nově vznikajících orgonitů poblíž - typicky se pak generuje limitovaný POR, nebo POR+DOR a negativní PSI, a to i pokud dodržíte veškeré současné protokoly na stavbu orgonitu), popř. i usnadnit útoky na vybrané jedince. Všechny tyto vlastnosti shrnu později...

Během několika dní jsem se dále zotavoval a zaznamenal další energetický skok planety v rámci přechodu přes rok 2012, bylo to od noci na 7. dubna. A co se nestalo... další astrální návštěva, tentokrát od Loohana! Nemám pocit, že by útočil, nebo jestli se snad nepokusil do mě vložit své implanty (v této oblasi je mistrem a má k dispozici celou řadu spojenců i technik a technologií), ovšem on také sleduje tyto energetické posuny a vzestup vibrací planety - a co jej zajímalo? Má energetická kompatibilita s novými podmínkami planety. Bylo to pozitivní a věděl, že už se mnou nic nezmůže. Má ochrana se pomalu ale jistě obnovuje a vzestupující vibrace mi patrně spíše prospívají. Dalších 14 dní jsem se i po zdravotní stránce zotavoval a snažil nabít energiemi, ale stalo se něco, co mě opět podlomilo... 20.dubna!

Jak jsem již věděl, v ten den (nebo je to snad později) na nějakou dobu přebírají větší dominanci na planetě síly zla. Byl jsem ale v klidu, jelikož např. poslední silné útoky proti mé osobě z 31. října 2010 jsem přestál, i když mě toxické energie z rituálů zde i po celém světě v to datum vcelku pokaždé obtěžovaly - mnohem více, než kdysi bez Orgonu. Ovšem v ten den jsem se otrávil jídlem a to mě energeticky podlomilo, také má imunita nebyla ještě zcela na 100% obnovena. Takže opět zdraví a opět celkem silný úder. Další astrální návštěva (také rozdílná od té první) s útokem následovala zhruba po 1. květnu a jednalo se o celkem silné a toxické energie - pravděpodobně insektilního typu. Věděl jsem, že pokud přečkám, již nebudou mít další příležitost, jelikož než se jim znovu naskytnou tyto podmínky, svoji ochranu již obnovím (to byla částečně pravda, jak se ukázalo). Opět to bylo se mnou hodně vážné, ale netrvalo to tak dlouho. Po prvních dnech v květnu (snak kolem 5.5.) začínal další energetický posun, který mi pomohl a oni z jednoho dalšího důvodu odešli. Útoky jsem přestál a jejich další pokusy už neměly velkou účinnost, jelikož energetické pomínky na všech úrovních a imunita se mi zlepšovaly. Je ale pravda, že tyto situace byly vcelku nebezpečné a jejich úsilí proti mě poněkud neadekvátní. (Loohan se mi pokoušel namluvit, že všechny tyto útoky byly od stejných entit, ale tomu jsem nevěřil - je to zcela nepravděpodobné.) Žiji také v tropické oblasti a vše zhoršuje další faktor - přítomnost dalších nebezpečných tropických nemocí a vlhkost, která podlamuje zdraví velké části populace. Čistý Orgone sice i proti těmto nebezpečím poskytuje jistou ochranu, ale je zde vidět, jak negativní zařízení jako SBVF může nadlouho zruinovat i silného a sebejistého jedince...

(Poznámka: od tohoto posledního útoku jsem ale zaznamenal opětovný znatelný pokles účinnosti mých orgonitů. Už sice ne tak velký, jako v době testů SBVF, ale přeci dost znatelný. Je vyloučeno, že by s podobnými zařízeními někdo další zde disponoval a jsem toho názoru, že se jedná o další formu manipulace s Orgonem, možná i s pomocí satelitu nebo dalších zařízení. Je to forma pro temnou stranu nákladnější a proti oběti méně účinná, ale také fungující. V současné době potřebuji mnohonásobně silnější Orgone, než dříve, abych se udržel při síle. Tato změna byla náhlá, nikoli pozvolná.)

Během týdnů jsem byl opět v kondici, popravdě až na tu hmotnost. Také jsem měl pocit, že i nadále ztrácím dost energie a vše, co jím, se ve mě jakoby ztratí. Přesto jsem se časem po zotavení rozhodl, že již zahájím novou výrobu svých standardních amuletů, jako dříve. Zkusil jsem naprogramovat své vlastní ochranné krystaly a sdělit Loohanovo radě, že již nemají svolení k programování mých orgonitů. Očekával jsem výkon srovnatelný s loňským rokem a těšil se na pokroky, které se mi snad ještě letos podaří....

Konečně jsem sestavil další nové zařízení, které již s nadšením očekával jeden můj klient, který měl zkušenosti s mým Orgonem. Jeho bratr onemocněl a potřeboval jej urgentně. Nechal jsem jej čekat pár dní, abych pro jistotu zařízení otestoval, ale... DOR!

Spíše to byla ona směs POR+DOR, každopádně to ale nebylo použitelné ani bezpečné zařízení. Zkusil jsem tedy tvorbu bez ochranných krystalů a programů, a opět... zajímavostí ale bylo, že jsem pokaždé získal JINAK narušené zařízení. Bylo to pro mě překvapení, protože jsem si myslel, že složky, které používám jsou přirozeně pozitivní a případná kontaminace programu by byla sotva postřehnutelná. Došel jsem k závěru, že jsem sledován a na dálku kontrolován. Mimochodem, slyšel někdo v posledních letech, že by se používaly 'odposlechové štěnice'!? Ano, StB či KGB v 70. letech. Už tehdy se ale tradovaly zvěsti např. o amerických a ruských vojenských satelitech a jejich možnostech. Já mám však jiné podezření, čím jsou schopni nejen odposlechu, ale i vnímání myšlenek, emocí, pocitů a dalších signálů, které jen běžná 'štěnice' nezachytí... ASTRÁLNÍ IMPLANTY.

V této souvislosti jsem si již plně uvědomil, že má pokračující ztráta energie a hmotnosti také není normální. Zkusil jsem některé techniky Nikolaje Levašova a podařilo se mi trochu pokročit - s pomocí vizualizace, mentálního cvičení a intervencí, jaké doporučuje v těchto případech. Jsem začátečník, ale pomohlo to. Po měsících ztrát se mi podařilo se prakticky normalizovat. Po další dodatečné terapii se cítím skvěle, ale pořád je tu otázka, co implanty v prostředí nebo v objektech? A... když jsou schopni detekovat přítomnost nového orgonitu přes satelit, nejsou také schopni detekovat pouze satelitem zaměřeným na vybrána místa, že se nový orgonit připravuje a vložit mu kontaminaci na dálku i bez implantu? Ale mám pocit, že i v prostředí, kde se nacházím, něco takového je, to hodlám ověřit ještě během následujících týdnů. Ovšem není implant jako implant. Běžné implanty jsou vcelku snadno odhalitelné, ale existují pokročilejší techniky a technologie, které je údajně dokáží lépe skrýt, takže mi bude trval opravdu dlouho, než se mi podaří problém vyřešit a skutečně také ověřit, že vyřešen byl. Loohan je i v těchto otázkách mistrem a je více než pravděpodobné, že pro toto jejich 'kouzlo' s vkládáním programu do orgonitu na dálku atrální implanty používají. (Stačí-li k tomu ale pouze zaměření satelitem, bude řešení pro nás možná ještě náročnější.)

Kontaktoval jsem Loohana emailem a důrazně mu sdělil, že si po mých zkušenostech s SBVF nepřeji, aby on nebo jeho spojenci dále vkládali své programy do mých zařízení. On přislíbil, že bude mé 'ignorantské přání' respektovat. Po výměně názorů, během kterého se velice negativně vyjadřoval také o Timu Rifatovi (od kterého má ony zbraně a které mu i v jiných ohledech velice velice pomohly - viz. příslušné odkazy), jsem se pokusil z něj dostat informace, jakou technologií jsou schopni detekovat stavbu orgonitu a vložit program, což mi odmítl sdělit a jsou to zároveň body, které je nutno vyřešit:

- Jakou technikou a technologií jeho spojenci detekují stavbu orgonitu?
- Jak je možné zablokovat snahu externího programátora napadnout vyráběná zařízení?
- Jak energeticky simulovat stavbu orgonitu tak, aby bylo možné případné útočníky mást?

Samozřejmě, tohle jsou stavební kameny, na kterých stojí základy tohoto jejich projektu a oni velice dobře vědí, že již brzy někdo přijde s řešením tohoto problému a přestane jim to fungovat. Loohan se mi pokoušel ještě nalhat, že jsem pod vlivem mocných démonů, kteří mě takto manipulují (no ano, a umí vypnou orgonity, což nikdo předtím nedokázal), ale už jsem mu to nevěřil. Prý se je pokusil zasáhnout, ale dostal silný protiúder. Já jsem ale cítil, že po mém ukončení 'spolupráce' s radou byl velice rozzlobený a pokoušel se zasáhnout spíše mě samotného - patrně zmíněným kamenem Oborijo. Měl jsem sice strach, ale také jsem doufal, že to nejhorší mám již za sebou a kdyby mohli něco více, již by to udělali.

Následovaly další astrální útoky, už ale ne s cílem podlomit mé zdraví (to už by jim nyní nefungovalo), ale spíše limitovat mé schopnosti vnímat energie, abych nebyl schopen rozpoznat, co se zde děje po energetické stránce. Další pokusy o výrobu orgonitů ase dopadly téměř stejně. Již u posledního zařízení jsem si myslel, že již korupci nemá, ale po čase jsem opět cítil negativní PSI a patrně limitovanou možná pouze jen jednu energii ze spektra. U každého zařízení jsem cítil něco jiného a opět se utvrdil v dojmech, že zkoušejí různé verze jejich software a jsou schopni detekovat, zda-li si toho všimnu, nebo ne. I kdybych nyní získal zařízení, které se mi zdá být v pořádku, vždy se budu ptát, zda-li pouze nenalezli verzi korupce, kterou nejsem schopen rozpoznat, o což se evidentně snaží. Byl jsem překvapen, že ani v této situaci Loohan a jeho spojenci nedodrželi slovo. Zdůrazňuji: VĚTŠINA ZAČÍNAJÍCÍCH ORGONE-CRAFTERŮ NENÍ SCHOPNA PODOBNÉ FENOMÉNY DETEKOVAT! A mnozí z nich pokračují v distribuci svých mnohdy bezduchých kusů hmoty, vypadajících jako orgonit, ale již podstatně limitovaný, ne-li přímo škodlivý nebo nebezpečný. Nikdy bych nevěřil, že je takováto manipulace s Orgonem možná, dokud jsem ji sám nezažil. Další si všimnou (podle mě vč. Dona Crofta), že něco není v pořádku, ale nemohou si ekonomicky dovolit to přiznat a zastavit prodej, navíc nemají možnost toto nijak vyřešit. Tajné služby to velmi dobře vědí a na tomto pilíři také stojí tento jejich projekt. (Např. Loohan se těší důvěře celé řady velmi pokročilých jedinců, psychotroniků, orgone-crafterů/programátorů hmoty a krystalů, apod. - tam prostě není možné, aby někomu nahrál program tak destruktivní, jako mě.) Kdyby mi podobnou věc udělali byť jen o měsíce dříve, patrně bych to nepoznal tak snadno a Orgonu bych tím pádem nepřikládal větší význam (s ohledem na horší výsledky, které bych tak jistě dostal se svými amulety, opominu-li útoky na moji duši nebo nemoci s tímto spojené) a je to přesně to, o co se síly zla léta, různými dalšími špinavými triky vůči mě, pokoušejí. A... docílili pravého opaku!

Ano, i já jsem okusil stejného sousta, jako oni démoni a černý mág. Mentální vězení, zbavení mé moci, neboli 'odpálení'... Já jsem byl zbaven i své moci, jak Zemi pomoci - nehledě na ekonomické ztráty, jelikož jsem dostatečně nedominoval toto téma a byla to pro mne ne zcela pochopená magie. Mé vězení ale stojí pouze na této externí intervenci sil zla, které jsou dodnes schopny přepsat mé programy ve hmotě. Jakmile toto vyřeším, jejich vězení, které mi připravili, se tím zhroutí. Zkusil jsem různé techniky, a ani síla mé mysli není patrně dosud dostatečný prostředek, jak jim zabránit v intervenci (přestože mé vlastní programy patrně do hmoty vstupují, jak jsem zjistil, ale spolu s jakousi kontaminací). Bude potřeba další techniky a technologie, jak tento proces zabezpečit - je to velice důležité. Ale na to... sám potřebuji asistenci někoho, kdo v tomto ohledu může vnést světlo do problému! Kromě Nikolaje Levashova tu ale moc jedinců, schopných tento problém analyzovat, nebude, ale Nikolaj Levashov se mi na emaily v angličtině a španělštině nikdy neozývá.

Na problému ale i nadále pracuji a také připravuji uvolnění nových protokolů, pro bezpečnou tvorbu revolučního a extrémně účinného Orgonu, o kterém si myslím, že nejpozději v některé z příštích fází bude schopen čelit jak účinkům SBVF, tak dalším možným útokům, cizím projektům a sofistikovanějším trikům, kdy běžný orgone není dostatečný. Programování hmoty je pro nás jen první lekcí na této dlouhé cestě a programy je podle mě možné nyní přijímat pouze s vyšší opatrností, např. také formou OPEN SOURCE (což zde ale vždy nejde), čili podobně jako u počítačového software - s možností do něj nahlédnout a případně jej i upravit. Nedůvěřoval bych velice cizím entitám a jejich programům, jako např. Arcturians a jejich ochranný 'Anti-Evil' program (jenž nabízí i Loohan a myslím, že to ani nebude samotný originál), ale spíše bych se soustředil na vývoj vlastních, pozemských metod, na základě vlastních zkušeností a znalostí. Připouštím ale, že Loohan má i pozitivní odezvy od mnoha lidí, kterým také pomohl s černou magií. V dalším případě prý rozestavěl svá programovaná zařízení kolem amerického kongresu a zvrátil tak možná některé negativní události pomocí jeho destabilizace. Není ale jisté, že jsou oni diskutéři nastrčeni, pokud existují obvinění z jeho spolupráce s NSA, které tímto já také potvrzuji.

Další věc, která stojí za zmínku je jakýsi tajný amulet a prsten (podobné produkty nabízí také Tim Rifat) a další velmi mocné artefakty, které dostal Mojžíš (vedle Mohameda, Abrahama a dalších se jednalo o satanistu, který podvedl svůj lid - však si přečtěte knihu Exodus a za jak absurdních okolností zabíjel lidi) od mimozemských entit, s pomocí kterých také zmanipuloval faraóna a zpustošil Egypt (zajímavé - podobný modus operandi, jako provokace i dnešních konfliktů ve světě, což je jasný důkaz, kdo za tímto stojí). Tyto artefakty mu dávaly nadlidské schopnosti, o kterých svým lidem nalhával, že je dostal od 'Boha'. Artefakty nakonec doputovaly (mimo jiných) ke králi Davidovi a Šalamounovi, později je ukradli římané a nyní se patrně nachází v rukou iluminátů. Ano, tyto artefakty jsou SVATÝM GRÁLEM (tedy v žádném případě domnělý pohár s krví, apod.), který tak pečlivě hlídají - to je zdroj jejich moci (vedle spojení se silami zla, které jim pomáhají tuto moc 'správně' používat.)

O co se ve skutečnosti jedná? Je to řada různých artefaktů a hlavně také MOCNÉ ORGONITOVÉ ZAŘÍZENÍ NA BÁZI PROGRAMOVÁNÍ HMOTY!!!

To je snad dostatek informací k otázce, zda-li Orgone je anebo není strategickým klíčem k řešení našich pozemských problémů a také k tomu, je-li důležité anebo ne hlídat čistotu a nezávislost jeho vývoje na cizích entitách. Smícháním prášku a pryskyřice to pro nás tedy zdaleka nekončí!

Dovolil bych si připomenout zprávu od Vrillona (skrze BBC v roce 1977) z Ashtar Command, kdy upozorňoval přesně na to, co se dnes děje: že síly zla se budou snažit o infiltraci našeho duchovního vzestupu, jehož jsou technologie jako SBVF příkladem a nehledě též na jím avizovaný 'podvod s penězi', čehož jsme také nyní svědky. Nedůvěřuji sám v Ashtar Command, mám totiž podezření, že se jedná o další spiklenecký projekt typu Blue Beam, to ale není v tuto chvíli podstatné jako to, že má v těchto věcech pravdu. Naneštěstí MI5 zasáhla velice rychle a místo zbytku poselství jsme si mohli vyslechnout jen útržky že seriálu Looney Tunes, díky uměle vyvolané atmosférické poruše.

 

Shrnutí vlastností SBVF (Strontium-barium/Violet flame):


Nenechte se zmást jednoduchým designem těchto zařízení - programování ve hmotě je skutečně mocné. Loohan výstižně označuje tuto technologii jako jednu z nejpokročilejších tohoto Universa. Neočekávejte, že zjistíte spolehlivě podrobnosti s pomocí kyvadélka nebo virgule nad fotografií - je nutno testovat přímo. Je to skutečná výzva pro ty, kdož nevěří v pravdivost tohoto dokumentu. Orgonit si můžete levně objednat nebo si doma sami postavit - tak, jako já. Samozřejmě, bez přijetí onoho programu SBVF do hmoty nemá tento test smysl - nebude to fungovat. Máte-li problémy s angličtinou apod., mohu s přijetím programu na dálku pomoci já.

* Efektivní odstavení ochrany poskytované běžnými orgonity
(100g - 300g SBVF vypne např. z 25m cca z 85-95% vše, nezáleží na velikosti či počtu orgonitů, ale pouze na vzdálenosti a velikosti SBVF samotného od nich)

* Absolutně žádná ochrana před známými zdroji DOR (např. mobil GSM, obrazovka CRT, apod.)
* Snížení účinku koloidního stříbra zhruba na stejnou úroveň, jako u běžného Orgonu (to může být ale také energetický problém, který jsem blíže nezkoumal)
* Narušení možnosti duchovního pokroku určitých jedinců a jakési limitování např. energetické citlivosti jedince
* Dlouhodobé nebo trvalé omezení schopnosti rozpoznat vlastní energetické stavy (únik, saturace, apod. - velice důležité!)
* Vyzařování jakýchsi zvláštních energií, které nejsou ničím, co známe jako pozitivní Orgone POR, nebo smrtící DOR
* Flexibilita vkládaného programu s ohledem na další faktory a podmínky v terénu, údajná možnost aktualizace
(Program, který přijmete přímo se také může lišit od toho, který vidíte na obrázku n. zakoupíte)

* Z těsné blízkosti je schopno vysát z člověka obrovské množství energie, a to velice rychle
(Toho ale podle mne nemůže být využíváno vždy a na každého, jelikož by se to rychle odhalilo)

* Znenadání může energeticky udeřit proti majiteli (nemoc, negativní událost, atd.) - spouštěcí mechanizmus není znám

* Snížení kapacity vnitřního orgonového kondenzátoru tak, aby nebylo možné nabít se na bezpečnou úroveň
(Pokud váš náboj a aura dosáhle určité vysoké hodnoty, je téměř nemožné vám energii ukrást, také je obtížnější na vás energeticky útočit, a naopak. - nízký nebo negativní náboj vás otevírá pro síly zla.)

* Nebezpečná interakce pomocí PSI, která způsobuje:

- možnost zneužití technologie 'Anti-demon PSI' proti lidem
- různé manipulace mysli a vězení mysli (toho jsme ale obětí i bez této technologie)
- snaha o navození negativních energetických stavů na úrovni duše
- snaha o rozklad světelných a energetických těl chránících duši
- usnadnění cizí negativní energetické interakce s duší a pokus o její únos
(o této metodě referuje také Tim Rifat)

- intenzívní útok na vybrané jedince, které Matrixu vadí (vynálezci, alternativní medicína, atd.)
- žádný efekt na 'zlé jedince' (nezaznamenal jsem), proti kterým má údajně chránit (viz. info od Loohana)
- dlohodobá nebo trvalá změna ve spánku a způsobu snění

* Nežádoucí vliv na DNA, ekosystém, evoluci a reprodukci
* Ovlivnění energetického měření pomocí kyvadla nebo virgule - vypadá, že je vše v naprostém pořádku
* Vytváření energetických podmínek vhodných pro jisté cizí entity, patrně některé Loohanovy spojence
(možná snaha o vyplnění 'mocenského' vakua v souvislosti se změnami kolem roku 2012)

* Běžný orgonit vyrobený poblíž SBVF může být energeticky a programově také narušen
(teoreticky i bez použití implantu - to už jsem nezkoušel, ale tvrdil to Tim Rifat)

# Aktualizace 2012: Loohan již změnil odmítavý postoj a nyní argumentuje tím, že má negativní zkušenost byla dána nekompatibilitou a nepoužitelností mé duše a připouští, že tehdejší verze programu mohla na podobné jedince a na jedince bez duše útočit. Také tvrdí, že mne již odtud 'vykopl' (tedy duši z mého těla). Já ovšem trvám na tom, že nic z toho není pravda a že Loohan je služebníkem sil zla i agentem NSA, který tímto způsobem útočí na pozitivní jedince a jejich duše.

Část toho, co zde uvádím má podporu ve tvrzeních uživatelů 'ruthy' a 'lordzoma' na tomto fóru Davida Ickeho:
http://forum.davidicke.com/showthread.php?t=71354&page=36

Jednalo se o patrně test kostek 'Strontium-Barium'. Od té doby ale tento software také znatelně pokročil. Oni ovšem nemají ani tušení, co všechno se skrývá za programovanými kusy hmoty, které Loohan šíří coby orgonit a jímž není. Davic Icke také údajně mazal řadu komentářů, za což sklidil ztrátu důvěry a kritiku některých lidí.

Prorokyně Elizabeth Clare údajně testovala část 'Violet Flame' s pozitivní odezvou z její strany, přestože ji Loohan označuje za satanistku: http://www.loohan.com/blog12-9.htm

Pokud se zkombinuje SB+VF nebo SB+VF+W do jednoho orgonitu, má se tím docílit mnohonásobně silnějšího energetického efektu. Loohan tvrdí, že jsem jediný člověk mimo síly temnot, kterému se tato technologie 'nelíbila'. Evidentně to ale není pravda a má zkušenost odhaluje více, než jen pouhé 'sympatie' k této technologii.

Také jsem testoval odděleně jeho "Water Charging Program", jež i po chemické stránce pozitivně ovlivňuje kvalitu vody, hlavně její chuť. Voda mi ale přišla poněkud hustá a spíše než nabitá byla podle mě naprogramovaná. Ano, tím chci naznačit, že toto celé se vzdáleně podobá generátoru velmi nebezpečné Diamantové vody. Po jejím ponechání mimo orgonit se ale některé tyto vlastnosti jakoby rychle ztrácí a voda se snad i kazí. Nezaznamenal jsem žádný pozitivní efekt na zdraví a pro můj neúspěch s SBVF jsem i jeho používání ukončil. Mám své metody - kombinace jemnějšího orgonu a metoda dekontaminace od Nikolaje Levašova, s pomocí jehož získávám vynikající a zdraví prospěšnou jemnou energizovanou a světelnou vodu o úžasné chuti. V současné době nejsem zastáncem použití vody s programem, pokud k tomu není závažný důvod a chybí především důvěra v původ a účel programu.

 

Snahy tajných služeb proti Orgonu (NSA & FSB):

* Omezení efektu čistého Orgonu (satelity a lokální instalací obrovských negativních zařízení a orgonitů na bázi programování hmoty)
* Mnoho významných propagátorů Orgonu pracuje pro tajné služby (zpravidla i distribují závadná zařízení)
* Infiltrace nově vznikajících orgonitů (tajným vložením nežádoucího programu do hmoty na dálku)
* Dodatečné akce proti jednotlivým 'crafterům' a vynálezcům:

- fyzické útoky, persekuce či likvidace
- astrální a energetické útoky
- útoky pomocí PSI
- únosy duší

Modus Operandi je následující:

1. Určení vaší pozice - to černé helikoptéry umí, ale nejsou k tomu vždy zapotřebí

2. Vložení astrálního implantu - i to lze bez černých helikoptér
- do prostředí
- do objektů
- do osob (ale ne vždy je to možné)

3. Implant je astrálně spojen s programovaným krystalem, jež může během detekce generovat příslušné signály elektronickému obvodu.

4. Detekce tuhnoucí pryskyřice v orgonitu na dálku pomocí implantu - je možné zjistit:
- velikost orgonitu
- přibližnou strukturu
- použitou směs prášků a kovů

5. Vložení cizího programu do hmoty nebo narušení vámi vkládaného programu, během tuhnutí pryskyřice:
- pro omezení moci orgonitu
- vložení negativních emisí - vedle programu jsou to také energie a frekvence
- nežádoucí interakce pomocí PSI s lidmi, zvířaty a prostředím
- přizpůsobení programu složení orgonitu a dalším okolnostem

S ohledem na neustálý pokrok v technologiích je zde otázka potřeby implantu a možnost zaměření sledované lokality na dálku méně nápadným způsobem. Je i sporná současná potřeba astrálního útočníka (jejich armádamy ale tajné služby disponují), jelikož k tomu je zapotřebí psycho-energie, což je limitující faktor.

Podle posledních údajů z dubna roku 2012: astrální útočník je pro vložení programu stále zapotřebí, ale i bez jeho přítomnosti se může orgonit zkazit už jen vložením nežádoucí frekvence do pryskyřice, a to i jen s pomocí implantu poblíž. Astrální útočníci NSA a CIA jsou stále využíváni k útokům na nepohodlné jedince, ale s programováním hmoty pomáhají těmto službám entity jiných civilizací a z vyšších dimenzí.

 

Černé helikoptéry

Mnoho lidí, kteří experimentují s orgonem, se setkávají s černými helikoptérami (nebo také s tzv. UFO), létajícími kolem místa, kde orgonit nainstalovali, nebo jej používají. Ty jsou zpravidla vedeny CIA (nebo jim spřátelenou službou), aby zmapovali okolí a zjistili detaily také o majiteli Orgonu. (Naši mimozemští bratři se také občas objeví, ale ti dobří jsou agresivně napadání našimi 'bezpečnostními složkami', aby nám nesdělili řadu pravd, např. o konspiraci našich vlád s těmi zlými. Také jde o krádeže jejich technologie.) Je to nesmírně drahá záležitost - když si představíte, kolik stojí provoz jediné obyčejné helikoptéry a celého týmu kolem. Např. jsou schopny scanovat vnitřek domů, zda-li dotyčný také nevlastní nové technologie či volnou energii. Je to další důkaz, že rozvoj Orgonu je pro Matrix velmi vážným problémem. Sice by rád, aby neexistoval, ale také má prostředky, jak této situaci čelit a infiltrovat tento proces, jak jsme toho svědky. Matrix sám také především negativní Orgone rozvíjí a zneužívá proti nám.

Vzpomínáte na rok 1989? Tekly nám slzy, chrastili jsme klíčema a volali: ,,Nejsme jako oni'', nebo ,,Máme holé ruce''. ,,Ne násilí'' - z toho měli organizátoři z StB a komunistický establishment, který se tajně dohodl na předání moci, největší strach. Mysleli jsme si, že demokratickým kapitalizmem již nastolíme nové podmínky a kontrolní mechanizmy a špatnosti existující za komunizmu již nebudou možné. Nemusím zdůrazňovat škodlivost a zlo v dnešní ,,demokracii'' a to, že naše země je jedním z agresorů proti blízkému východu. Špatností je naopak možno mnohem více a také s více devastujícím účinkem, než komunizmus! Toho slíbeného blahobytu už jsme se vlastně ani už nedočkali. Ty samé struktury se nejen vyhnuly spravedlnosti, ale hbitě infiltrovaly vznikající nový systém a současné pozice zneužívají k pokusu o zničení země i celé naší planety.

A proč toto zdůrazňuji? Přechod přes rok 2012 je také jistá změna na poli duchovním podobné té, kterou jsme prožili po roce 1989 politicky. Pokud dovolíme, by se toto stalo i v oblasti našeho ,,duchovního vzestupu'' (COŽ SE EVIDENTNĚ DĚJE!!!), následky budou mnohem, mnohem horší, než nějaké 'NWO' a jeho staré, trapné a ohrané triky s manipulací mysli, chipy, apod., které jsou již dnes odsouzeny k zániku. Mnohé jejich plány, které byly určeny na 70.-80. léta se nepodařilo dodnes uskutečnit a rok 2012 jim komplikuje situaci. V takovém případě bychom již nebyli oběťmi, ale dalšími viníky s božskými schopnostmi, jež se stali příčinou pádu a destrukce mnohých světů. Nyní jsme ale ztratili suverenitu jako národ, budoucnost nejméně jedné generace a celá planeta je na pokraji kolapsu, a to i ekologického, to vše i v globálním měřítku. A kdo za těmito snahami je? Je známo, že NSA i CIA jsou velice ovlivňovány reptiliánskymi a dalšími entitami, kterým také rozvoj čistého Orgonu a skutečný duchovní vzestup zde velice vadí. Aktivita těchto entit zde není na začátku ani na konci - oni již zpustošili a zničili mnoho dalších planet, jako je ta naše a vyhladili mnoho nadějných ras. Pokud duchovně včas pokročíme, ano, můžeme si zde skutečně vytvořit ráj vlastními prostředky. Ale pokud to nezvládneme, dovolíme tím naplnění řady zlých proroctví, protože těmto sofistikovaným problémům nebudeme mít možnost čelit... A... jak oni sami pravdivě s výsměchem vzkazují naší popupaci: CHCEME VAŠI DUŠI !!! A zde je hmatatelný důkaz, že to myslí vážně...

 

Don Croft


Don a Carol Croftovi vlevo a Karl Welz vpravo

Tento hlavní protagonista a nejvyznamnější výrobce orgonitových zařízení na světě se netají tím, že design orgonitu převzal od rakušana Karla Welze, který je tedy původním vynálezcem 'Croftova orgonitu'. Loohan označuje Welze za satanistu a rádce Dona Crofta, což ale rozhodně není. Jeho negativní energetické vibrace černé magie ('BM vibes'), díky kterým jej takto identifikuje, jsou ale dány tím, že experimentuje s DOR, černou magií a snaží se ji zkomponovat s orgonovými zařízeními, což je v rozporu se zákony Universa a je to v podstatě stejný zločin, jakého se dopuštějí ilumináti (ovšem s daleko horším dopadem na stav planety, samozřejmě) - jedná se například o implementaci démonických programů do krystalů a orgonitů, vedle použití rituální krve, apod. Že podobné praktiky mají zničující dopad, můžeme pochopit již z Reichova Oranurského experimentu. Zajímavostí také je, že Loohan označuje ženu Dona Crofta - Carol, za agentku NSA. Carol má mimořádnou energetickou senzibilitu a bylo by logické, že by se takovou osobu NSA pokusila získat, navíc je-li v blízkosti Dona. Snažil jsem se od Dona dostat odpověď na otázku o jeho infiltrovaných orgonitech, ale v ten moment jeho email nebyl funkční. Kontakt se mi následně podařilo navázat právě skrze jeho ženu Carol. Kdyby Carol byla skutečně zodpovědná za korupci v Donových zařízení, jistě by mu takový email nedoručila. Don odmítá podobná tvrzení jako snahy o jeho diskreditaci, což také poukazuje na fakt, že mu záleží na prodeji svých zařízení. Jeho reakci si můžete přečíst zde:
http://www.ethericwarriors.com/ip/viewtopic.php?p=10840

Jeho dost zdlouhavá a komplexní odpověď ale nevnáší žádné světlo do tohoto problému. Také registrace nových uživatelů do tohoto diskuzního fóra byla nejméně ješte do začátku roku 2012 zablokována.

Dona Crofta také kritizuje Ken Adachi - provozovatel serveru Educate-Yourself.org za jeho podporu použití Penny s logem od Iluminátů a za údajnou kritiku Kenovo používání stříbrných plátů bez kontaminace (místo oné Penny s kontaminací) v Zapperu od Huldy Clarck. Don Croft i Loohan označují ale Kena Adachiho za agenta NSA a okultistu. Zajímavostí je také podpora použití frekvence 15Hz v Zapperech ze strany Dona Crofta a Ryana McGintyho, kdy délka vlny měří zrovna 66,6 ms - samozřejmě pro to číslo 666.

 

Závěr

Mnohdy děláme chybu tím, že slepě dáváme důvěru v následujících situacích:

- pokud nám někdo pomůže (podobně jako mi pomohl Loohan na začátku)
- pokud nám někdo sdělí důležitou pravdu (mnozí takoví informátoři pracují pro temnou stranu)
- pokud nám někdo dokáže své nadpřirozené schopnosti (viz. případ různých satanistů či antikrista, který chce takto uchopit moc)

To jsou, jak jsem zaregistroval, frekventované triky nejen vyšších nebo mimozemských zlých entit, ale i našich vlastních tajných služeb. Dalším trikem jejich agentů je - nejen NSA, ale také satanistů, že se navzájem obviňují ze spolupráce s NSA či ze satanizmu, čímž se snaží vytvořit dojem, že oni sami satanistou či agentem nejsou. Myslím, že Loohan je toto příkladem - z jeho publikací je nemožné pochybovat o tom, že stojí na té 'správné' straně, odhalujíce pravdivě mnoho dalších faktů, nejen velkého množství agentů a satanistů. Ovšem jakmile začnete ověřovat podrobnosti, vše se zdá být jinak.

Doporučuji všem Loohanovo stránky - a co více, pokud se najde další osoba, která by chtěla vyzkoušet jeho produkty a tím potvrdit nebo vyvrátit moji zkušenost, budu rád, pokud dostanu nějakou kvalifikovanou informaci od případného zkušeného kolegy, také budu časem potřebovat spojence - orgone-craftery pro další experiment nejen s Loohanovými produkty za účelem ověření tohoto efektu a odolnosti nové generace orgonitů před jejich technologiemi. To ale bude experiment na rok 2013-2014 a za bezpečnějších okolností tak, aby nehrozila zde zmíněná rizika. Snažím se tento probém i nadále řešit, ale i já jsem nabyl také dojmu, že řada mých emailů ani není doručena. Také je známý fakt, že zmíněné tajné služby takto komunikaci manipulují, kdy například i v případě Tima Rifata manipulovali s obsahem jeho stránek tak, aby byl k dispozici různý obsah pozměněný podle toho, kdo si stránku právě prohlíží (to lze detekovat s určitou úspěšností i tehdy, používáte-li cizí počítač a cizí účty), čili se jednalo o poměrně sofistikovanou formu a Tim Rifat ji odhalil pouze náhodou.

 

Důležité odkazy

http://loohan.com - Loohanova hlavní stránka
http://www.loohan.com/otb37.htm - Spolupráce se zmíněnou Loohanovou radou (The Committee)
http://www.loohan.com/otb33summary.htm - Strontium-Barium Orgone
http://www.loohan.com/VFvStrontium.txt - vrstva Violet Flame vs. Strontium-Barium

http://www.loohan.com/otb27.htm - programování hmoty, ovšem programy jsou zpravidla skryté a nezbývá než důvěřovat
http://www.loohan.com/transmitter program 1.txt - jednoduchý program ve hmotě, zapomeňte na restrikce v syntaxi jazyka C++

http://www.loohan.com/coilinfo.htm - Cenné informace o cívkách
http://loohan.com/otb17.htm - korupce ve složkách orgonitu, které mohou být také příčinou problémů s jeho funkcemi

http://www.loohan.com/agentlist.htm - Seznam infiltrovaných agentů
http://www.loohan.com/glossary.htm - Glosář různých pojmů
http://loohan.com/LPS.htm - Loohanovo 'Paranoia Bulletin'

http://www.loohan.com/products.htm - Loohanovy produkty
http://www.loohan.com/services.htm - Loohanovy služby

http://loohan.com/rifat.htm - Komentáře k Rifatovým krystalům a jejich použití
http://www.loohan.com/jessica.htm - Loohanova stránka o Jessice Schab
http://jessicamystic.com - Oficiální web Jessiky Schab

 

Loohanova diskuzní fóra

http://groups.yahoo.com/group/destroy_evil- Všímám si časté propagace SBVF, ale do roku 2012 jsem nezaznamenal žádné pozitivní odezvy...

http://groups.yahoo.com/group/arcturan_technologies - Zde Loohan hledá lidi, kteří jsou v kontaktu s pozitivními mimozemskými entitami - identifikovat takové jedince je i zájem tajných služeb!

(Obě diskuzni fóra jsou otevřená pro čtení i bez registrace. Loohan vystupuje pod nickem 'loohon')

 

Stránky Tima Rifata

http://www.psi-lord.com
http://www.psychotronicgenerators.com
http://www.psychotronicgenerators.com/tím_rifat_ultimate_pavlita_generátor.html
(Robert Pavlíta byl významný český programátor hmoty a mysli, spolupracoval údajně i na rozkladu SSSR a kdyby byl živ, jistě by byl schopen s tímto problémem pomoci.)

 

Další Orgonové stránky

http://www.tearingdownstrongholds.com/make-your-own.htm - Návod na výrobu orgonitu od Sherry Shrinner - mnoho protagonistů Orgonu pracuje pro síly temnot

http://orgontech.net - Loohanem doporučený kolega (Zajímavostí je, že používá velké množtví hliníku, který ale Loohan nedoporučuje. Není to tak, že má jeho produkci Loohan programově pod kontrolou?)

http://www.fifthelementorgone.com - Velmi krásné pyramidy - patrně i po energetické stránce, ale nezaručuji, že po objednání získáte to samé, co vidíte.

 

Na závěr ještě sděluji: koncem listopadu 2011 jsem zaznamenal významné energetické změny planety a také odlišnosti v chování stávajících orgonitových zařízení (jež byla dosud v pořádku), které s tímto souvisejí. Tyto změny nastolují absolutně nové podmínky a jsou-li dlohodobé, možná také znesnadní konečnou analýzu a řešení tohoto problému. Jsou dávány do souvislosti s příletem obří kosmické lodi oznámeným serverem Osud.cz, patrně patřící Galaktické Federaci a těchto změn si všímají i mnozí energeticky méně citliví jedinci. Pokročilé reptiliánské entity mají patrně velký vliv i tam a jsem v tomto ohledu skeptik. Já tuto událost nepovažuji za pozitivní pro naši planetu a pokračující apokalyptický vývoj to možná potvrdí - i ten je ovlivněn nám neznámými energiemi, ale to je už další komplexní téma samo pro sebe. Není-li toto proti zájmům planety, proč jsme nebyli upozorněni předem? Opět zase jediný, kdo byl s tímto obeznámen, jsou patrně jen současné 'elity' a jejich 'establishment'. Zde na jihu proběhla v srpnu 2011 zpráva v maintreamu, že Obama potvrzuje oficiální kontakt s lodí a vyvinutými reptiliánskými entitami, které se hlásí k vlastnictví této planety Země. Po 3. světové válce hodlají obývat naši planetu společně s námi. Vzhledem k tomu, že v listopadu očekávaným příletem lodi jsem si ještě nebyl jist, považoval jsem to za možný hoax a evidentně to tady také nijak velký humbuk nezpůsobilo.

Je zajímavostí, že Loohan, který je energeticky údajně velmi citlivý a zajímá se o aktivity mimozemských entit zde, se k této významné události nijak nevyjadřuje, přestože těmto tématům věnuje na svých stránkách a blogu velmi mnoho prostoru. Podobně se nezmínil ani o další energeticky významné události - útoku na elektrárny Fukushima, narozdíl od Tima Rifata.

Poznámka: máte-li zájem pomoci s překladem do cizích světových jazyků (kromě španělštiny), nebo sdělením relevantní důležité informace, viz. následující kontakty:

 

Kontakt

Ochrana proti spamu

Click to join programmed_orgone_cz
Kliknite pro vstup do diskuzního fóra
Budte informováni o vývoji:

Powered by us.groups.yahoo.com

© 2012 Jakub Sika, všechna práva vyhrazena - možno šířit v nezměněné podobě pouze s uvedením zdroje.